Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Konferencje

  Gospodarka finansami publicznymi stanowi istotny element funkcjonowania każdego państwa. Gospodarowanie obejmuje zarówno gromadzenie, jak i wydatkowanie środków publicznych. W gospodarowaniu finansami publicznymi pojawia się sprawa relacji kryteriów legalności, celowości, gospodarności i...
  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej był organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Man for the Media or the Media for Man?” W czasie Konferencji, organizowanej w dniu 7 grudnia 2017 roku w ramach Projektu Etyki Mediów, pokazywane i promowane były – z perspektywy...
  Sfera ekonomiczna i prawna imigracji znalazła się w optyce konferencji „Ekonomiczne i socjalne prawa Imigranta”, której organizatorami byli: Katedra Prawa Rodzinnego i Katedra Polityki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego...
  Instytut Pracy Socjalnej, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, był organizatorem konferencji „Wsparcie seniora w środowisku”. Konferencja odbyła się w dniach 26-27 września 2017 roku i została zorganizowana w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Praca...
  W 2017 roku przypada setna rocznica pojawienia się terminu "praca socjalna" w nazwie amerykańskiego Stowarzyszenia National Conference of Social Work. Jest to doskonała sposobność, aby zwrócić uwagę na pewne aspekty praktyczne i teoretyczne pracy socjalnej na świecie i w Polsce. Wydział Nauk...
  Katedra Polityki Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej była organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Prekaryjna praca a misja społeczna Kościoła". Konferencja odbyła się w dniu 8 czerwca 2017 roku, miejsce organizacji konferencji: Kraków, ul. Bernardyńska 3 Patronat honorowy....

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018