Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Komunikaty

 


22 maja 2019 r. (środa) kontakt telefoniczny z Dziekanatem Wydziału Nauk Społecznych pod numerem: 12 370 86 03

 

________________________________________________________________________________________

 

 

 

Komunikaty

 

 

 

 

 

W związku z Zarządzeniem nr 19/2018 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, z dnia 10 grudnia 2018 roku, w sprawie kompetencji Dziekana, Prodziekanów i Dyrektorów Instytutów, działając na podstawie § 49 Statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz zgodnie z § 1 ust. 7 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, informujemy, iż sprawy dot.:

 • podejmowania decyzji dotyczących przedłużenia studentowi poprawkowej sesji egzaminacyjnej,
 • wydawania decyzji dotyczących realizacji przez studentów indywidualnego planu studiów,
 • podejmowania decyzji w sprawie przedłużenia terminu złożenia przez studenta pracy dyplomowej,

stanowią kompetencje Dyrektorów Instytutów Wydziału Nauk Społecznych.

Pisma w przedmiotowych sprawach należy pobrać ze stron internetowych Instytutów Wydziału Nauk Społecznych, po a wypełnieniu składać w sekretariatach Instytutów, tj. (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ul. Grodzka 40, Instytut Pracy Socjalnej ul. Bernardyńska 3 oraz Instytut Nauk o Rodzinie ul. Bernardyńska 3).

Sprawy dotyczące:

 • indywidualnego programu studiów,
 • urlopów naukowych, rocznych, semestralnych, krótkoterminowych,
 • udziału studenta w zajęciach podczas urlopu i przystępowanie do egzaminów i zaliczeń,
 • zgody na dodatkowy kierunek na innej uczelni,
 • eksternistycznych realizacji przedmiotu,
 • powtarzania semestru studiów,
 • warunkowego powtarzania przedmiotu w związku z niezaliczeniem semestru,
 • warunkowego kontynuowania studiów w związku z niezaliczeniem pierwszego semestru,
 • egzaminu komisyjnego,
 • warunkowego podjęcia studiów w następnym semestrze w związku z niezaliczeniem semestru studiów,
 • wpisania na listę studentów w związku z obroną pracy dyplomowej
 • wznowienia studiów,
 • przeniesienia studenta na WNS z innego wydziału UPJPII,
 • przeniesienia studenta z jednego kierunku studiów na inny kierunek w ramach WNS,

pisma w przedmiotowych sprawach, niezmiennie należy składać w dziekanacie Nauk Społecznych ul. Kanonicza 9.

 

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020