Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Ogólnopolska konferencja naukowa ”Praca socjalna w świetle filozofii spotkania” 14-15 XI 2016

 

Filozofia spotkania, w szczególności otwartość na Innego i na odkrywanie aksjologicznej przestrzeni w relacjach międzyludzkich, jest podstawowym odniesieniem konferencji naukowej ”Praca socjalna w świetle filozofii spotkania”, która jednocześnie ma służyć zbliżeniu do siebie różnych środowisk zajmujących się pracą socjalną – badaczy, dydaktyków, praktyków. Konferencja odbyła się w dniach 14-15 listopada 2016 roku i miała charakter interdyscyplinarny – do wspólnej debaty włączyli się socjologowie, psychologowie, pedagodzy, teolodzy, filozofowie, ekonomiści, antropolodzy, przedstawiciele nauk o rodzinie i innych dyscyplin naukowych oraz pracownicy socjalni i osoby zajmujące się polityką społeczną.

Szczególną inspiracją dla organizatorów konferencji była krakowska tradycja działalności pomocowej świętego Brata Alberta.

Praca odbywała się w pięciu równoległych sesjach dyskusyjnych.

  1. Znaczenie duchowości w pracy socjalnej.
  2. Przedsiębiorczość społeczna: w poszukiwaniu solidarnej wspólnoty.
  3. Tożsamość zawodowa pracowników socjalnych.
  4. Profilaktyka społeczna i promocja zdrowia.
  5. Varia – wokół filozofii spotkania i pracy socjalnej.

Organizator konferencji:

  • Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Współorganizatorzy:

  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie,
  • Zgromadzenia Sióstr Albertynek i Braci Albertynów Posługujących Ubogim.

 ”Praca socjalna w świetle filozofii spotkania” - plakat

 ”Praca socjalna w świetle filozofii spotkania” - komunikat 1

 ”Praca socjalna w świetle filozofii spotkania” - komunikat 2

 ”Praca socjalna w świetle filozofii spotkania” - komunikat 4

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018