Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Konferencja naukowa "Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski" 24 XI 2016

Katedra Prawa Rodzinnego i Katedra Polityki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 24 listopada 2016 roku zorganizowały konferencję naukową "Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski". Konferencja odbyła się w Krakowie przy ul. Bernardyńska 3.

Honorowy patronat nad konferencją objął Wojewoda Małopolski Józef Pilch.

W optyce konferencji znalazła się sfera ekonomiczna i prawna konsekwencji imigracji do Polski. Wykłady miały tematykę prawną, społeczną, ekonomiczną, statystyczną, socjologiczną, pedagogiczną oraz teologiczą i obejmowały zagadnienia: 

 • obecny status gospodarki i zapotrzebowanie rynku
 • polskie prawo gospodarcze w kontekście inwestycji zagranicznych
 • zatrudnianie imigrantów w Polsce: podstawy prawne i ekonomiczne
 • imigracja zarobkowa do Polski
 • imigranci polityczni i uchodźcy i ich wpływ na gospodarkę i rynek
 • polskie uregulowania prawne w zakresie prawa imigracyjnego: uchodźca, azylant
 • obywatelstwo polskie - zasady jego uzyskania
 • imigranci z za „wschodnie granicy”
 • definicja rodziny imigranta w prawie polskim i UE
 • wpływ imigrantów na politykę gospodarczą rządu
 • wpływ imigracji na politykę prospołeczną rządu

 Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski

 Honorowy patronat Wojewody Małopolskiego

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018