Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Studia Socialia Cracoviensia

Studia Socialia Cracoviensia to czasopismo naukowe wydawane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pismo stanowi forum prezentacji i promocji badań naukowych z obszaru problematyki rodziny, społeczeństwa, mediów, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kultury i edukacji medialnej, wychowania i edukacji prorodzinnej, moralności i etyki społecznej, polityki społecznej i rodzinnej, problematyki transformacji społeczno-kulturowych i rozwoju cywilizacyjnego, oraz recepcji społecznego nauczania Jana Pawła II.

Pismo otwarte jest na twórczy dialog międzydyscyplinarny z bogactwem współczesnej myśli społecznej. Jest ono forum i areopagiem wymiany myśli w duchu prymatu osób nad rzeczami, prymatu etyki nad techniką i polityką oraz prymatu tego, co trwałe i wieczne, nad tym, co kruche i przemijające. Łamy czasopisma są otwarte dla wszystkich, szczególnie młodych badaczy, którym ten duch troski o człowieka i społeczność jest bliski. Studia Socialia Cracoviensia wydawane w trybie półrocznym zawierają cztery części: pierwsza część obejmuje rozprawy tematyczne numeru, druga część zawiera opracowania i rozprawy badawcze zgodne z ogólną tematyką pisma, trzecia część prezentuje oceny, recenzje i sprawozdania oraz końcowa część, dokumentacyjno-informacyjna, zawiera materiały bibliograficzne, informacyjne, promocyjne oraz dokumentacyjne projektów i działań badawczych, dydaktycznych i popularyzatorskich w obszarze zainteresowania badawczego pisma.

 

Kontakt

Studia Socialia Cracoviensia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Nauk Społecznych
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
sekretarz redakcji: dr Katarzyna Drąg
e-mail: katarzyna.drag@upjp2.edu.pl

 

Redakcja czasopisma

ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (redaktor naczelny)

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

ks. dr hab. Antoni Świerczek

dr hab. Krzysztof Gurba

ks. dr hab. Robert Nęcek

ks. dr Marcin Cholewa

ks. dr Wojciech Mleczko CR (koordynator obsługi elektronicznej i baz danych)

dr Katarzyna Drąg (sekretarz redakcji)

 

Wykaz numerów:

Studia Socialia Cracoviensia, 1 (2009), nr 1 - MEDIA A RODZINA

Studia Socialia Cracoviensia, 1 (2010), nr 2 - KRYZYS

Studia Socialia Cracoviensia, 2 (2010), nr 3 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Studia Socialia Cracoviensia, 3 (2011), nr 1 (4) - JAN PAWEŁ II - CYWILIZACJA MIŁOŚCI

Studia Socialia Cracoviensia, 3 (2011), nr 2 (5) - JAN PAWEŁ II - PRZESŁANIE NADZIEI

Studia Socialia Cracoviensia, 4 (2012), nr 1 (6) - UCZCIWOŚĆ

Studia Socialia Cracoviensia, 4 (2012), nr 2 (7) - SPRAWIEDLIWOŚĆ

Studia Socialia Cracoviensia, 5 (2013), nr 1 (8) - PRACA

Studia Socialia Cracoviensia, 5 (2013), nr 2 (9) - SPOŁECZEŃSTWO MEDIALNE

Studia Socialia Cracoviensia, 6 (2014), nr 1 (10) - INTEGRACJA I WSPÓLNOTA

Studia Socialia Cracoviensia, 6 (2014), nr 2 (10) - WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Studia Socialia Cracoviensia, 7 (2015), nr 1 (12) - DIALOG

Studia Socialia Cracoviensia, 7 (2015), nr 2 (13) - ŻYCIE

Studia Socialia Cracoviensia, 8 (2016), nr 1 (14) - MŁODZIEŻ

Studia Socialia Cracoviensia, 8 (2016), nr 2 (15) - GODNOŚĆ

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017