Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Studia Socialia Cracoviensia

Studia Socialia Cracoviensia to czasopismo naukowe wydawane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pismo stanowi forum prezentacji i promocji badań naukowych z obszaru problematyki rodziny, społeczeństwa, mediów, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kultury i edukacji medialnej, wychowania i edukacji prorodzinnej, moralności i etyki społecznej, polityki społecznej i rodzinnej, problematyki transformacji społeczno-kulturowych i rozwoju cywilizacyjnego, oraz recepcji społecznego nauczania Jana Pawła II.

Pismo otwarte jest na twórczy dialog międzydyscyplinarny z bogactwem współczesnej myśli społecznej. Jest ono forum i areopagiem wymiany myśli w duchu prymatu osób nad rzeczami, prymatu etyki nad techniką i polityką oraz prymatu tego, co trwałe i wieczne, nad tym, co kruche i przemijające. Łamy czasopisma są otwarte dla wszystkich, szczególnie młodych badaczy, którym ten duch troski o człowieka i społeczność jest bliski. Studia Socialia Cracoviensia wydawane w trybie półrocznym zawierają cztery części: pierwsza część obejmuje rozprawy tematyczne numeru, druga część zawiera opracowania i rozprawy badawcze zgodne z ogólną tematyką pisma, trzecia część prezentuje oceny, recenzje i sprawozdania oraz końcowa część, dokumentacyjno-informacyjna, zawiera materiały bibliograficzne, informacyjne, promocyjne oraz dokumentacyjne projektów i działań badawczych, dydaktycznych i popularyzatorskich w obszarze zainteresowania badawczego pisma.

Kontakt

Studia Socialia Cracoviensia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Nauk Społecznych
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
sekretarz redakcji: dr Katarzyna Drąg
e-mail: ssc@upjp2.edu.pl

Dostęp do pełnej zawartości pisma SSC w wersji elektronicznej umożliwia Platforma Czasopism UPJPII pod adresem:
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia (patrz: zakładka Czytaj).
TEMATYKA:
problematyka badań naukowych z zakresu mediów, dziennikarstwa,   komunikacji społecznej, rodziny, polityki społecznej i rodzinnej, spraw społecznych i cywilizacyjnych.
STRUKTURA ZAWARTOŚCI:
treść podzielona na cztery działy:
 – dział tematyczny główny: artykuły opracowane pod określony temat wiodący numeru
 – dział artykułów: artykuły związane z ogólną tematyką i charakterem pisma
 – dział dokumentacyjny: recenzje, sprawozdania, bibliografia tematyczna do tematu numeru, opracowania tekstów i bibliografii myśli społecznej Jana Pawła II
 – dział informacyjno-promocyjny: literatura, nowości, konferencje naukowe, projekty i badania naukowe Wydziału Nauk Społecznych, strategie rozwoju społecznego z perspektywy lokalnej, polskiej, europejskiej i globalnej itd.
 WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
1. Termin nadsyłania artykułów w wersji elektronicznej: [email ssc@upjp2.edu.pl]ssc@upjp2.edu.pl  mija: 28 lutego 2018 roku (do numeru 18 TRZECI WIEK) i 30 maja 2018 roku (do numeru 19 CZŁOWIEK I TECHNOLOGIE)
2. Wymagania redakcyjne: objętość 40 tys. znaków (12-20 stron standardowego tekstu), struktura: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe (po polsku i po angielsku: title, abstract, key words), treść, wykorzystana literatura. Tekst opracowany według wymagań edytorskich Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: 
ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI:
Artykuły nadsyłane do Redakcji są recenzowane anonimowo przez 2 niezależnych Recenzentów wg zasady double-blind review proces, zgodnie ze standardami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego. W kolejnych numerach czasopisma Studia Socialia Cracoviensia publikowane będą tylko te artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje lub zostały skorygowane według zaleceń Recenzentów. Lista współpracujących z Redakcją Recenzentów jest publikowana każdorazowo w drugim numerze czasopisma z każdego roku.
ZASADY "GHOSTWRITING" I "GUEST AUTHORSHIP":
Redakcja zwraca się uprzejmie z prośbą do Autorów o zachowanie zasad ghostwriting i guest authorship zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przestrzeganie zasad etyki badań naukowych i rzetelności publikacji naukowych jest fundamentem pracy Redakcji i Wydawnictwa Naukowego UPJPII oraz gwarantem jakości naszych publikacji.
ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI
Serdecznie zapraszamy do publikacji w siedemnastym numerze czasopisma naukowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Studia Socialia Cracoviensia.

Temat przewodni numeru 1 (2018) 18 pisma Studia Socialia Cracoviensia to TRZECI WIEK.

Temat przewodni numeru 2 (2018) 19 pisma Studia Socialia Cracoviensia to CZŁOWIEK I TECHNOLOGIE.

Ponadto przypominamy, że w każdym numerze jest także dział artykułów z szerokiego zakresu spraw społecznych, medialnych i rodzinnych, wykraczających poza temat przewodni. Artykuły są recenzowane, a czasopismo jest punktowane (7 pkt.).
Termin nadsyłania artykułów w wersji elektronicznej na adres: ssc@upjp2.edu.pl lub michal.drozdz@upjp2.edu.pl do numeru 18 TRZECI WIEK mija 28 lutego 2018 roku, a do numeru 19 CZŁOWIEK I TECHNOLOGIE mija 30 maja 2018 roku.

Redakcja czasopisma

ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (redaktor naczelny)

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

ks. dr hab. Antoni Świerczek

dr hab. Krzysztof Gurba

ks. dr hab. Robert Nęcek

ks. dr Marcin Cholewa

ks. dr Wojciech Mleczko CR (koordynator obsługi elektronicznej i baz danych)

dr Katarzyna Drąg (sekretarz redakcji)

Wykaz numerów:

Studia Socialia Cracoviensia, 1 (2009), nr 1 - MEDIA A RODZINA

Studia Socialia Cracoviensia, 1 (2010), nr 2 - KRYZYS

Studia Socialia Cracoviensia, 2 (2010), nr 3 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Studia Socialia Cracoviensia, 3 (2011), nr 1 (4) - JAN PAWEŁ II - CYWILIZACJA MIŁOŚCI

Studia Socialia Cracoviensia, 3 (2011), nr 2 (5) - JAN PAWEŁ II - PRZESŁANIE NADZIEI

Studia Socialia Cracoviensia, 4 (2012), nr 1 (6) - UCZCIWOŚĆ

Studia Socialia Cracoviensia, 4 (2012), nr 2 (7) - SPRAWIEDLIWOŚĆ

Studia Socialia Cracoviensia, 5 (2013), nr 1 (8) - PRACA

Studia Socialia Cracoviensia, 5 (2013), nr 2 (9) - SPOŁECZEŃSTWO MEDIALNE

Studia Socialia Cracoviensia, 6 (2014), nr 1 (10) - INTEGRACJA I WSPÓLNOTA

Studia Socialia Cracoviensia, 6 (2014), nr 2 (10) - WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Studia Socialia Cracoviensia, 7 (2015), nr 1 (12) - DIALOG

Studia Socialia Cracoviensia, 7 (2015), nr 2 (13) - ŻYCIE

Studia Socialia Cracoviensia, 8 (2016), nr 1 (14) - MŁODZIEŻ

Studia Socialia Cracoviensia, 8 (2016), nr 2 (15) - GODNOŚĆ

Studia Socialia Cracoviensia, 9 (2017), nr 1 (16) - RODZINA

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019