Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Konferencja „Nauki o rodzinie – teraźniejszość i przyszłość” 13 I 2017

 

Eksperci nauk o rodzinie i problematyki związanej z rodziną, podczas konferencji „Nauki o rodzinie – teraźniejszość i przyszłość”, która odbyła się 13 stycznia 2017 roku w auli budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ulicy Bernardyńskiej 3, przedstawili nauki o rodzinie z perspektywy uniwersyteckiej, Senatu RP, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz z perspektywy jednostek posiadających prawa do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie.

Badaniami, refleksjami i doświadczeniem podzielili się wygłaszając referaty:

ks. prof. dr hab. Józef Stala, (UPJPII)

prof. dr hab. Kazimierz Wiatr

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (UŚ)

dr hab. Elżbieta Osewska, (UKSW)

dr hab. Małgorzata Duda, (UPJPII)

ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, (UO)

dr hab. Paweł Landwójtowicz, (UO)

ks. dr hab. Antoni Świerczek, (UPJPII)

Bezpośrednio po konferencji, odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.

  Program konferencji "Nauki o rodzinie – teraźniejszość i przyszłość”

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018