Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Umowa o współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni 27 II 2017

 

W dniu 27 lutego 2017 r. zawarta została umowa o współpracy w zakresie patronatu akademickiego nad kierunkowym procesem edukacyjnym w obszarze mediów i komunikacji społecznej pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni a Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Umowę o współpracy podpisali:

  • mgr Ewa Rachfalik - dyrektor II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni,
  • ks. dr hab. Antoni Świerczek - dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
  • ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII - dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Ze strony Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie opiekę merytoryczną nad szczegółowym zakresem tej współpracy sprawować będzie Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych. Celem tej współpracy jest wzbogacenie wiedzy, doświadczeń i kompetencji uczniów II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni w zakresie mediów i komunikowania społecznego, oraz promocja Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i jej uniwersyteckiej oferty jako pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia uczniów.        

Koordynatorem działań podejmowanych w ramach zawartej współpracy ze strony II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni jest pani mgr Elżbieta Zagórska, a ze strony Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pani dr Katarzyna Drąg. 

Życzymy owocnej wspólpracy II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni i Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

 

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018