Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Prezydium Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności 21 III 2017

 

W składzie powstałej w 2017 roku Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności znaleźli się pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Społecznych: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) , prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński i dr Klaudia Cymanow-Sosin.

21 marca 2017 r. w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie miało miejsce pierwsze posiedzenie Komisji Medioznawczej. Podczas spotkania omówione zostały kierunki działalności komisji, która powstała jako wyraz refleksji naukowej nad technologiami cyfrowymi,  metodami komunikowania się i przekazu informacji, oraz nad funkcjonowaniem mediów w społeczeństwie, a także dokonano wyboru prezydium.

W skład prezydium Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności powołani zostali: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII oraz prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński. Profesorowie pełnić będą ponadto funkcje wiceprzewodniczących komisji.

 

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018