Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII w składzie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 29 IX 2017

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powołała dr hab. Małgorzatę Dudę, prof. UPJPII na członka Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji.

Pełniąca funkcję dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII jest też członkiem Rady do spraw Polityki Senioralnej przy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif  Powołanie

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018