Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII delegatem biskupa tarnowskiego do spraw mediów

 

Biskup tarnowski Andrzej Jeż mianował ks. dr. hab. Michała Drożdża, prof. UPJPII do pełnienia funkcji delegata do spraw mediów.

Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII,  dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest autorem wielu publikacji  z obszaru filozofii nauki, filozofii mediów, teorii mediów i etyki mediów. Został przewodniczącym powołanej przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża Diecezjalnej Rady do spraw Mediów, którą tworzą duchowni i świeccy. Jedną z takich osób jest mgr Bernadeta Cich, pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII  był też współzałożycielem i jednym z wicedyrektorów Radia RDN Małopolska, ówczesnego Radia Dobra Nowina. Obecnie jest szefem rady programowej tej rozgłośni diecezjalnej.

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018