Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Międzynarodowa konferencja "Duchowość jako współczesny wymiar pracy socjalnej” 13-14 IX 2017

 

W 2017 roku przypada setna rocznica pojawienia się terminu "praca socjalna" w nazwie amerykańskiego Stowarzyszenia National Conference of Social Work. Jest to doskonała sposobność, aby zwrócić uwagę na pewne aspekty praktyczne i teoretyczne pracy socjalnej na świecie i w Polsce. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Zgromadzenie św. Michała Archanioła we współpracy z Instytutem Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Zakładem Pracy Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku zorganizowali międzynarodową konferencję pt: „Duchowość jako współczesny wymiar pracy socjalnej”. Konferencja odbyła się w dniach 13 - 14 września 2017 roku
w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu, w miejscu gdzie błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz uczył pracy u podstaw z najuboższymi i założył Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła. W ramach konferencji oprócz części teoretycznej uczestnicy mieli okazję złożyć wizyty studyjne w domu dziecka prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, w Domach Pomocy Społecznej w Iwoniczu prowadzonych przez Ojców Bonifratrów i Zgromadzenie Sióstr Felicjanek a także w domu zakonnym Księży Michalitów i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

Program konferencji

13 września 2017 roku

16.00 – 17.00 – Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

17.00 – 18.30 – ks. mgr Leszek Przybylski – Dyrektor MZSP:  Praca socjalna w praktyce – Miejsce Piastowe kolebką pracy socjalnej i misyjnej zgromadzenia św. Michała Archanioła oraz duchowość ks. Michalitów w kontekście pracy socjalnej

20.00 – Panel dyskusyjny: Programy pracy socjalnej jako odpowiedź na przemoc domową w USA – referat wprowadzający i moderator ks. dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII – UPJPII w Krakowie

14 września 2017

9.00 – Ocjalne otwarcie konferencji: ks. dr hab. Antoni Świerczek – Dziekan WNS UPJPII w Krakowie

Sesja I: PRACA SOCJALNA W USA (1917-2017)

moderator: ks. prof. dr hab. Tadeusz Bąk – PWSTE w Jarosławiu

dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII – UPJPII w Krakowie: Etyczny wymiar pracy socjalnej

dr hab. Monika Podkowińska – SGGW: Empatia w pracy socjalnej

ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski – AP w Częstochowie: Perspektywy pracy socjalnej w USA

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (projekt edukacyjny KUL) – KUL w Lublinie:  Kształcenie więźniów na kierunki praca socjalna w Polsce i USA

ks. Dr Hubert Jurjewicz – S.A. College of Saint Elizabeth New Jersey: The future development of occupational social work based on experience in the United States

10.30 – Sesja II: ŚRODOWISKOWY KONTEKST PRACY SOCJALNEJ W POLSCE

Moderator: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – KUL w Lublinie

ks. dr Krzysztof Maslowski – Seton Hall University New Jersey: The social worker's role in the hospice movement in the United States

dr. Urszula Bejma – UKSW w Warszawie: Duchowość jako źródło nadziei w opiece nad chorym u kresu życia

dr hab. Joanna Truszkowska – UKSW w Warszawie: Środowiskowa praca socjalna

doc. dr Elżbieta Cipora – PWSZ w Sanoku: Praca socjalna w PWSZ w Sanoku – studium przypadku

prof. dr hab. Jozef Matulnik – VŠZaSP w Bratysławie: Wybrane problemy społeczne w perspektywie badań socjologicznych na Słowacji

dr Przemysław Przybylski: Koncepcja wychowania ks. Markiewicza na tle zmian społecznych

13.00 – sesja III: WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W PRACY SOCJALNEJ

Moderator: dr hab. Kamil Kardis – UP w Preszowie

dr hab. Maria Kardis – UP w Preszowie: Doświadczenia pracy socjalnej w Słowacji i Polsce

ks. prof. nadzw. dr hab. Janusz Mierzwa – PWSZ w Sanoku: Współczesne problemy społeczne w powiecie sanockim

dr Piotr Frączek – PWSZ w Sanoku: Wyzwania wobec współczesnej pracy socjalnej

dr hab. Slavka Karkošková  – UP w Preszowie: Badania nad przemocą domową wobec dzieci w perspektywie badań empirycznych

dr hab. Karel Sládek – Univerzita Karlova w Pradze: Pomoc społeczna wobec procesów migracyjnych. Kontekst Europy Środkowowschodniej

14.30 – Panel Dyskusyjny

Moderator: ks. prof. nadzw. dr hab. Janusz Mierzwa – PWSZ w Sanoku

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif  Plakat - Duchowość jako współczesny wymiar pracy socjalnej

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018