Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Umowa o współpracy z Wydziałem Teologii Greckokatolickiej w Preszowie 23 I 2018

 

W dniu 23 stycznia 2018 r. w Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Słowacja) miała miejsce uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Teologii Greckokatolickiej, reprezentowanym przez dziekana Mons. prof. ThDr. Petra Šturáka, PhD., a Wydziałem Nauk Społecznych UPJPII, reprezentowanym przez dziekana ks. dr. hab. Antoniego Świerczka.

Umowa obejmuje m.in. współpracę na polu poszukiwań naukowych, wymiany doświadczeń o charakterze edukacyjnym, naukowym i badawczym (w tym realizacja wspólnych projektów międzynarodowych), wymiany pracowników, doktorantów i studentów.

W uroczystości popisania udział wzięli, z ramienia Uniwersytetu Preszowskiego:  prof. ThDr. Marek Petro, PhD. (prodziekan ds. nauki i rozwoju) oraz doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD., z ramienia UPJPII: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII oraz ks. dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII.

 

Image icon Zdjecie 1.JPG

Image icon Zdjęcie 2.JPG

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018