Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

IV Międzynarodowa Konferencja Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych 24-26 I 2018

 

Gospodarka finansami publicznymi stanowi istotny element funkcjonowania każdego państwa. Gospodarowanie obejmuje zarówno gromadzenie, jak i wydatkowanie środków publicznych. W gospodarowaniu finansami publicznymi pojawia się sprawa relacji kryteriów legalności, celowości, gospodarności i oszczędności do koncepcji dobra wspólnego, koncepcji która jest obecna przede wszystkim w katolickiej nauce społecznej ale również w poglądach przedstawicieli tzw. szkoły krakowskiej w ekonomii.

Organizatorzy konferencji:

Katedra Polityki Gospodarczej (Uniwersytet Jagielloński)

Katedra Finansów Samorządowych (Uniwersytet Ekonomiczny)

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Komitet Honorowy Konferencji

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. inż Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr hab. Mariusz Jerzy Golecki prof. UŁ Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

Grażyna Wróblewska, Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Janusz Kot Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Marcin Sala-Szczypiński Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

dr Marcin Smaga

Mateusz Winiarz

Komitet Organizacyjny:

Alicja Juszczyk

dr Marcin Smaga

Mateusz Winiarz

dr Paweł Cząstka

Miejsce obrad: 24-26 stycznia 2018 r. - sala Audytoryjna Pałacu Larischa, Kraków ul. Bracka 12.

Grupy zagadnień dyskutowane w ramach paneli plenarnych:

  • Etyczne aspekty działań i zaniechań w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych
  • Kontrola i nadzór nad gospodarką finansową – organizacja, zadania i kompetencje organów, kryteria, władcze i niewładcze formy działania organów i ich efekt,
  • Kwestie materialnoprawne odpowiedzialności za działania polegające na gromadzeniu i wydatkowaniu środków publicznych w kontekście stanu faktycznego, który jest rzeczywistością badaną przez naukę finansów
  • System odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w aspekcie założeń ale również konkretnych instytucji prawnych, organów i ich czynności, poglądów wyrażanych w orzecznictwie i problemów w nim się pojawiających.

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif Program - IV Międzynarodowa Konferencja Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif Zaproszenie - IV Międzynarodowa Konferencja Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018