Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Konferencja "W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach” 20 III 2018

 

Celem konferencji było uporządkowanie podstaw, znalezienie fundamentów nauki o mediach, którą obecnie tworzą m.in. bibliolodzy, filolodzy (literaturoznawcy i językoznawcy), filmoznawcy, filozofowie, historycy, kulturoznawcy, muzykolodzy, pedagodzy, politolodzy, prawnicy, psycholodzy, socjolodzy, teolodzy, nawet ekonomiści, informatycy i biznesmeni.

Podczas konferencyjnej starano się odpowiedzieć na pytania:
•    co jest dla medioznawstwa fundamentem w zakresie określenia przedmiotu i metodyki badań?
•    co tak naprawdę badamy?
•    czym badania medioznawcze różnią się od badań m.in. bibliologicznych, ekonomicznych, filmoznawczych, literaturoznawczych, politologicznych, socjologicznych?
•    które metody badawcze mogą stać się uniwersalne dla nauk o mediach?

Organizatorzy konferencji:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (Uniwersytet  Warszawski)

Komisja Medioznawcza (Polska Akademia Umiejętności)

Towarzystwo Studiów Dziennikarskich

Miejsce obrad: 20 marca 2018 roku - Kraków, ul. Sławkowska 17 Gmach Polskiej Akademii Umiejętności, Duża Aula.

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif Plakat - Konferencja „W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach”

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019