Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Obwieszczenia


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

W dniu 8 lutego 2019 r. o godzinie 10.30 w Krakowie, ul. Bernardyńska 3 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej z dyscypliny nauki o rodzinie

mgr Bogusław Sypień

Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Małżeństwo sakramentalne w świetle materiałów dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum i liceum w Polsce powstałych po 2001 roku”

streszenie rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska jest złożona w sekretariacie studiów doktoranckich i przewodów doktorskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (adres: Kraków, ul. Kanonicza 9) 

Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Stala

Recenzenci:

  1. dr hab. Teresa Olearczyk, prof. KA
  2. dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 29 października 2018 r. o godzinie 10.30 w budynku przy ul. Bernardyńskiej 3, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej z dyscypliny nauki o rodzinie

mgr Sylwia Łastowska

Rozprawa zatytułowana:  „Rodzina jako wspólnota życia i miłości wobec wyzwań współczesności. Krytyczna analiza wybranych materiałów dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum i liceum powstałych po 2001 roku

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych UPJPII (ul. Kanonicza 9)

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Józef Stala

Pracę recenzowali:

  1. prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
  2. ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM

Recenzja pracy doktorskiej

mgr Sylwia Łastowska

Rozprawa doktorska: „Rodzina jako wspólnota życia i miłości wobec wyzwań współczesności. Krytyczna analiza wybranych materiałów dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum i liceum powstałych po 2001 roku”.

Recenzenci:

  1. prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
  2. ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 6 czerwca 2018 r. o godzinie 11.30 w budynku przy ul. Bernardyńskiej 3, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej z dyscypliny Nauki o rodzinie

mgr Przemysław Żebrok

Rozprawa zatytułowana:  „Rodzina w systemie społeczno – kulturowym Śląska Cieszyńskiego. Studium teoretyczno – badawcze”

 znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych UPJPII (ul. Kanonicza 9)

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka

Pracę recenzowali:

  1. ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, UKSW w Warszawie
  2. ks. dr hab. Wiesław Łużyński, UMK w Toruniu

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 28 maja 2018 r. o godzinie 14.00 w budynku przy ul. Bernardyńskiej 3, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej z dyscypliny Nauki o rodzinie

mgr Ewa Poźniak

Rozprawa zatytułowana: „Rodzinne, społeczno-religijne konteksty starzenia się. Studium empiryczne na przykładzie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w województwie podkarpackim”

 znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych UPJPII (ul. Kanonicza 9)

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. PWSZ w Sanoku

Pracę recenzowali:

  1. ks. prof. dr hab. Jarosław Koral, UKSW w Warszawie
  2. ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, Uniwersytet Opolski

 


 

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019