Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Obwieszczenia


Recenzja rozprawy doktorskiej

Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora - mgr Magdalena Krępa

Temat rozprawy doktorskiej: „Powołanie kobiety do macierzyństwa i mężczyzny do ojcostwa w kontekście dyskursu katolicyzmu z ideologią gender w polskiej literaturze przedmiotu”.

Recenzenci rozprawy doktorskiej:

  1. prof. dr hab. Aleksander Bobko - recenzja 
  2. dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR - recenzja

Recenzja rozprawy doktorskiej

Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora - mgr Grzegorz Brach

Temat rozprawy doktorskiej: „Skuteczność profilaktyki i prewencji administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Studium na przykładzie wybranych gmin małopolskich”.

Recenzenci rozprawy doktorskiej:

  1. ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. PWSZ - recenzja 
  2. dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL - recenzja

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019