Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Konferencja „Sto lat polskiej polityki społecznej” 16 V 2018

Katedra Polityki Społecznej w Instytucie Pracy Socjalnej była organizatorem regionalnej konferencji naukowej nt. Sto lat polskiej polityki społecznej. Aktualne wyzwania i zadania rządu i samorządu - perspektywa małopolska.

Konferencja odbyła się 16 maja 2018 roku w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3 (aula)

Patronat honorowy:

Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski

JM ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor UPJPII

Program konferencji:

9.30 - 11.30 

  • Otwarcie obchodów (Rektor UPJPII, Wojewoda Małopolski)
  • Wprowadzenie: Uwagi o genezie polskiej polityki społecznej. Szkoła krakowska w międzywojniu (dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII)
  • Wykład gościnny: Demograficzne uwarunkowania współczesnej polityki społecznej w Polsce (prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Uniwersytet Warszawski)
  • Prezentacja książki MRPiPS: Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, praca zbiorowa, Warszawa 2018 (dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK)

11.30-11.45 Przerwa

11.45- 13.15 Panel dyskusyjny: Ogólnopolskie i małopolskie dylematy polityki społecznej

Uczestnicy:

  • Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Józefina Hrynkiewicz, prof. dr hab.
  • Jacek Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
  • Grzegorz Gotfryd, Wójt Gminy Szerzyny
  • Norbert Paprota, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.

Moderator: dr hab. Małgorzata W. Duda, prof. UPJPII

13.15 Podsumowanie dyskusji i zakończenie Konferencji

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif Plakat - Konferencja "Sto lat polskiej polityki społecznej"

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020