Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Konferencja "Transgraniczność – społeczność – współpraca" 25 V 2018

Województwo Małopolskie wspólnie z Instytutem Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie było organizatorem konferencji naukowej poświęconej zjawisku współpracy transgranicznej w Polsce. Pogranicza to obszary często peryferyjne, ale będące zarazem miejscem ścierania się zjawisk kulturowych czy społecznych wymagają szerokiego wsparcia. Jak każde zjawisko społeczne, współpraca na pograniczach wymaga także dogłębnego spojrzenia naukowego. Konferencja zgromadziła przedstawicieli świata nauki, ekspertów, jak i “praktyków”, dla których współpraca ponad granicami i dla pogranicza oraz transgraniczność to pojęcia bliskie i zasługujące na głębszą refleksję.

Konferencja mała miejsce w dniu 25 maja 2018 r. w Nowym Sączu, odbyła się w ramach cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu”.

Program Konferencji

10.00 Powitanie – referaty wprowadzające

Moderator: dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII

• Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko - słowackim – bariery, efekty, oczekiwania - dr hab. Stanisław Sorys, UPJPII w Krakowie, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

• Pogranicza w projektach i programach europejskich - dr Leszek Buller, UKSW w Warszawie, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich w Warszawie

10.45 Panel I: Dostępność – społeczność – prawo. Od czego zależy współpraca transgraniczna? Spojrzenie badacza

Moderator: dr hab. Stanisław Sorys, UPJPII w Krakowie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

• Wewnętrzna dostępność komunikacyjna pogranicza – dr hab. Marek Więckowski, prof. IGiPZ w Warszawie

• Niszowość i peryferyjność pogranicza polsko-słowackiego – dr hab. Marcin Dębicki, UWr

• Pogranicze w ujęciu religioznawczym - doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD, Prešovská univerzita v Prešove

• Dylematy edukacji w wielokulturowych przestrzeniach przygranicznych - dr hab. Edmund Juśko prof. KUL w Lublinie

• Pogranicze polsko-słowackie - analiza instytucjonalna – dr Łukasz Lewkowicz, UMCS w Lublinie

• Komunikacja międzykulturowa w kontekście cywilizacyjnym – dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII w Krakowie

12.30 Przerwa

13.30 Panel II: Pomysły – projekty – współpraca. Jak wygląda współpraca transgraniczna? Spojrzenie praktyka Moderator: dr hab. Janusz Mierzwa, prof. PWSZ w Sanoku

• Współpraca na pograniczach – doświadczenia, a pomysły na przyszłość – dr Grzegorz First, UMWM w Krakowie

• Studium projektu – „Szlak Maryjny Światło ze Wschodu” – dr Barbara Munk, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

• Studium projektu – „Przy wiejskiej drodze, w rytmie w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” – Robert Ślusarek, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

• Studium mikroprojektu – Arkadiusz Cycoń, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna; Artur Majerczak, Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach

15.00 Panel III: Otwarta dyskusja z udziałem panelistów i publiczności

Moderator - dr Łukasz Lewkowicz, UMCS w Lublinie

Paneliści: Stanisław Sorys (UPJPII w Krakowie), Michał Stawarski (Euroregion Tatry), Dawid Lasek (Euroregion Karpacki), dr Agnieszka Adamaszek (Euroregion Beskidy), Agnieszka Pyzowska (EUWT „Tatry”), Marta Sláviková (EUWT „Tritia”)

16.30 Podsumowanie konferencji

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif Program - Konferencja "Transgraniczność – społeczność – współpraca"

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020