Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Konferencja "Prawdziwe media - uczciwość i prawda w mediach" 24-25 V 2018

Prawda jest podstawową wartością wokół której koncentruje się zarówno funkcjonowanie mediów i komunikacja społeczna, jak również misja dziennikarska. Ta powinność dziennikarska realizowana jest przede wszystkim poprzez informacje i opinie. Wyrazem i narzędziem kompetencji informacyjnych jest rzetelne i oparte na prawdzie przekazywanie informacji. Powinność dziennikarska realizuje się także poprzez medialne opinie, które powinny być uczciwe, czyli nie powinny zaprzeczać lub fałszować rzeczywistych faktów i danych. Prawda i uczciwość są tymi wartościami, które stanowią wyznacznik i probierz prawdziwych mediów.

Dlatego troszcząc się o poprawę jakości współczesnej mediosfery, należy przywrócić należny szacunek dla prawdy i uczciwości we wszelkich działaniach medialnych i wyzwolić konieczny i skuteczny mechanizm etycznego sprzeciwu wobec zjawisk ironizowania i lekceważenia prawdy oraz przyzwyczajania się do nieuczciwości. Przestrzenią takiej troski o etyczność mediów dla dobra każdego człowieka są organizowane od 12 lat Konferencje Etyki Mediów. 

W czasie tegorocznej XII Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie „Prawdziwe media – uczciwość i prawda w mediach (Truthful media – honesty and truth in the media)”, Kraków, 24-25 maja 2018 roku, poddane zostały analizie z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy związane z uczciwością i prawdą w mediach:

 • dziennikarska powinność prawdy; prawdziwy dziennikarz;
 • prawda a rzetelność, obiektywizm i profesjonalizm dziennikarski;
 • prawo do prawdy a szacunek dla człowieka i jego godności;
 • post-prawda: manipulowanie prawdą, fałsz i nieprawda w komunikowaniu społecznym;
 • między wolnością słowa a prawem i powinnością prawdy;
 • językowe aspekty prawdy;
 • granice prawdy: aksjologiczne, prawne, biznesowe itd.;
 • ochrona prawdy: tajność, tajemnice, ochrona źródeł informacji;
 • prawda między prywatnością a sferą publiczną;
 • prawda i uczciwość w reklamie i komunikacji marketingowej;
 • prawda i uczciwość w public relations i media relations;
 • uczciwość jako kompetencja etyczna w komunikowaniu społecznym;
 • subiektywność i stronniczość opinii i komentarzy;
 • prawda i uczciwość w social media;
 • etyczny sprzeciw wobec nieuczciwości i lekceważenia prawdy;
 • klauzula sumienia jako podmiotowe prawo do ochrony prawdy i uczciwości;
 • prawda i uczciwość w badaniach nad mediami.

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif  Program - Konferencja "Prawdziwe media - uczciwość i prawda w mediach"

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020