Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTEM W BURGENLAND

6 grudnia 2018 roku ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych oraz dr Katarzyna Drąg, Dyrektor IDIKS
UPJPII odbyli wizytę w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy
naszym Uniwersytetem, Wydziałem Nauk Społecznych oraz Instytutem
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej a University of Applied
Sciences Burgenland w Austrii.

Spotkanie to miało charakter rewizyty – prorektor uczelni Michael
Roitcher przebywał w naszej Uczelni na wiosnę tego roku i nawiązał
kontakt dotyczący współpracy bilateralnej.

 W ramach obu wizyt wypracowano wizję współpracy między uczelniami
obejmującą m.in.: wymianę naukową kadry akademickiej w ramach ERASMUS+
i CEPUS, współpracę w ramach projektów naukowych, kształcenie na
poziomie studiów doktoranckich w zakresie nauk o mediach oraz wymianę
studencką.

Nasza delegacja została przyjęta z wielką gościnnością przez
Prorektora Uczelni oraz głównego Dyrektora zarządzającego całością
uniwersytetu – Georga Pehma.

Delegacja została także zaproszona z wizytą do Parlamentu Austrii, a
jej uczestnicy odbyli rozmowy z przedstawicielami komisji w ramach
naukowych projektów europejskich.

Warto dodać, że Senat naszej Uczelni przyjął dokument umożlwiający
współpracę obu uczelni jesienią 2018 roku. Relacja ta jest jedną z
form rozwoju współpracy międzynarodowej.

 

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019