Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Dane kontaktowe i dokumenty


Dane kontaktowe:

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

sekretariat studiów doktoranckich i przewodów doktorskich

adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, pok. 207

tel.: 12 370 86 03 e-mail: piotr.olszewski@upjp2.edu.pl


Przewodniczący komisji do spraw wszczęcia przewodu doktorskiego

ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII


Sekretariat przewodów doktorskich

Piotr Olszewski

Dyżur: wtorek - piątek w godz. 9.00-11.00

W dniach 18-19 kwietnia 2019 r. dyżur jest odwołany.


Dokumenty

Kandydat ubiegający się o stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach składa w sekretariacie studiów doktoranckich i przewodów doktorskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

  • dyplom magistra odpowiedniej dyscypliny naukowej,
  • propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej (w wersji papierowej i elektroniczej),
  • propozycję osoby promotora, ewentualnie promotora pomocniczego lub kopro­mo­tora, jeśli przewód będzie prowadzony we współpracy zagranicznej,
  • propozycję dyscypliny podstawowej, dodatkowej i nowożytnego języka obcego;
  • wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę,
  • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora nauk o mediach,
  • uwierzytelnioną kopię certyfikatu (poświadczoną przez Międzywy­dzia­łowe Studium Języków Obcych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (na poziomie określonym w obowiązujących przepisach prawnych), jeśli taki certyfikat posiada,
  • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku obcym, jeśli rozprawa ma być pisana w innym języku niż język polski.

Dokumenty osób ubiegających się o wszczęcie na Wydziale Nauk Społecznych przewodu doktorskiego z nauk o mediach przyjmowane są do 1 kwietnia 2019 r.


http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif  Formularz rekrutacyjny

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif  Wniosek

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif  Promotor

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif  Promotor pomocniczy

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif  Koopromotor

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif  Dyscyplina podstawowa, dodatkowa oraz język obcy


Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019