Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

„W poszukiwaniu fundamentalnych wartości w mediach” – debiut doktorancki na ogólnopolskiej konferencji naukowej

Pod opieką naukową dr Klaudii Cymanow-Sosin z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII pierwsze szlify związane z udziałem w konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim zdobywali doktoranci z Wydziału Nauk Społecznych UPJPII, którzy otworzyli przewody doktorskie z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. 

10 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Łódzkim odbyła się trzecia edycja konferencji naukowej „Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa: VOL. III”.

Podczas tej edycji toczyły się dyskusję na temat sztuki audialnej, gatunków radiowych, konwergencji i hybrydyzacji oraz ich miejsca w przestrzeni medialnej Polsce i świata. 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie reprezentował o. mgr Marcin Ciechanowski OSPPE, który podejmuje na WNS badania w zakresie funkcji preewangelizacyjnych rozgłośni katolickich w Polsce, badając formatowanie i recepcję przekazów religijnych. W badaniach, w których bierze także udział ks. Jarosław Raczak (student DIKS, zajmujący się tematyką radiową i doktorant WNS) oraz dr Klaudia Cymanow-Sosin (IDIKS) został zaprezentowany referat: „W poszukiwaniu fundamentalnych wartości w mediach - recepcja słuchaczy radiowych programów wieczornych” (badacze z naszego Uniwersytetu zostali uhonorowani udziałem w obradach plenarnych w auli Instytutu Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego).  
 
- Chcemy podejmować tematy etyczne i dyskutować o wartościach także wśród młodych naukowców. Instytut Dziennikarstwa i  Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII wypracował – dzięki wieloletnim staraniom ks. prof. Michała Drożdża, czołowego przedstawiciela etyki mediów w naszym kraju i twórcy cyklu konferencji naukowych „Etyka Mediów”– swoistą szkołę opartą na uniwersalnych wartościach w oparciu o fundament personalistyczny. Naszym celem jest czynny udział w różnego typu spotkaniach i wykładach – przede wszystkim zaś na konferencjach naukowych i aktywny udział w debatach dotyczących tematyki aksjologicznej. Cieszy mnie bardzo, że tematyka, którą zajmują się nasi Profesorowie w swoich badaniach i którą poruszają na wielu konferencjach naukowych, zostaje także podejmowana przez młodych badaczy ¬– podsumowała dr Klaudia Cymanow-Sosin, z-ca Dyrektora IDIKS. Dodała także, że czynnikiem, który łączy studentów, doktorantów i pracowników naszego Wydziału podejmujących tematykę radiową, są osobiste doświadczenia związane z pracą w „teatrze wyobraźni” (ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII to długoletni dyrektor programowy RDN i przewodniczący rady programowej oraz Dyrektor Akademickiego Centrum Medialnego, w którym funkcjonuje Radio „Bonus”; dr Klaudia Cymanow-Sosin, w przeszłości była współtwórcą programów dla młodzieży w radiu RDN/Radio Plus, a obecnie jest wiceprzewodniczącą rady programowej Radia Kraków, o. mgr. Marcin Ciechanowski od wielu lat prowadzi audycje o tematyce biblijnej i ewangelizacyjnej „Przez uszy do duszy” w Radiu Jasna Góra, a ks. Jarosław Raczak, odbył staż w radiu watykańskim i angażuje się w akademickim „Radiu Bonus”.  

A.T

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020