Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

XIII Konferencja Naukowa Etyki Mediów 22-23 maja 2019 roku - Zaproszenie oraz program

XIII KONFERENCJA NAUKOWA ETYKI MEDIÓW 22-23 maja 2019 roku

Godność osoby w mediach – media godne osoby
The dignity of a person in the media – media worthy of a person

Przyjęcie szacunku dla godności osoby jako podstawowej zasady etycznej oraz poszanowanie godności każdego człowieka jako podstawowej zasady życia społecznego stanowią podstawowy i czytelny wyznacznik jakości dziennikarstwa oraz jakości życia społecznego. Respektowanie i realizowanie tych zasad jest nie tylko postulatem odpowiedzialnej pragmatyki życia społecznego, ale celem rzetelnej wiedzy służącej dobru człowieka i społeczności.

We współczesnej przestrzeni medialnej obserwujemy z niepokojem wiele negatywnych zjawisk naruszenia godności człowieka poprzez kłamstwa, naruszanie dóbr osobistych, bezpodstawne oskarżanie, poprzez słowa i język niegodne człowieka, manipulację i nieuczciwość ocen i komentarzy. Bezkarne fałszowanie rzeczywistości i manipulacyjna stronniczość opinii nie tylko naruszają standardy prawdy, ale podważają fundamenty ludzkiej uczciwości. Takie przekazy medialne nie powinny mieć nigdy miejsca w przestrzeni komunikacji społecznej, ponieważ poniżają człowieka i niszczą ludzkie wspólnoty. Dlatego troszcząc się o poprawę jakości współczesnej mediosfery, należy przywrócić należny szacunek dla godności człowieka we wszelkich działaniach medialnych i wyzwolić konieczny i skuteczny mechanizm etycznego sprzeciwu wobec zjawisk instrumentalizacji człowieka i tendencji upodmiotawiania maszyn.

Przestrzenią takiej troski o człowieka i jego godność są organizowane przez nas od 13 latKonferencje Etyki Mediów. W czasie tegorocznej XIII Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie, Godność osoby w mediach – media godne osoby, Kraków, 22-23 maja 2019 roku, będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy:

 • godność osoby jako fundament relacji społecznych i afirmacji człowieka,
 • etyka mediów jako ochrona godności człowieka,
 • depersonalizacja mediów - medialna instrumentalizacja i manipulacja człowiekiem,
 • podmiotowość maszyn i uprzedmiotowienie człowieka,
 • język mediów godny i niegodny człowieka,
 • szacunek dla człowieka jako powinność dziennikarska,
 • dziennikarstwo dla dobra człowieka,
 • godność człowieka jako warunek wolności i odpowiedzialności za słowo,
 • media społecznościowe jako przestrzeń godnych i niegodnych przekazów,
 • etyczne granice subiektywności ocen i poglądów w przestrzeni publicznej,
 • reklama jako komunikacja perswazyjna w przestrzeni wolności i godności człowieka,
 • uprzedmiotowienie człowieka w algorytmach reklamowych,
 • szacunek dla człowieka jako podstawa etyczności reklamy,
 • godność człowieka jako konieczne uwarunkowanie działań public relations,
 • komunikowanie wizerunkowe – komunikowanie czy kreowanie wizerunku?
 • marginalizacja etyczności public relations jako zagrożenie dla godności człowieka,
 • edukacja medialna – potrzeba wychowania i samowychowania do odbioru mediów.

Program konferencji dostępny TUTAJ.

Potrzebne informacje znajdą Państwo na stronach:

www.etykamediow.pl
www.upjp2.edu.pl
www.ptks.pl

stopka

e-mail: etykamediow@upjp2.edu.pl | tel. 503 402 416

 

https://www.youtube.com/watch?v=WgZqf8VMfF0&t=7s

 

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020