Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

PEDAGOGIKA - studia II stopnia - rekrutacja OTWARTA od 12 sierpnia 2019 roku

Absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) serdecznie zapraszamy do kontunuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich) z PEDAGOGIKI!

Proponujemy ciekawe i poszukiwane na rynku pracy specjalności:

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią – to propozycja dla osób, które chcą pracować jako wychowawcy z osobami wykluczonymi społecznie. Studia na tej specjalność pozwalają na zdobycie pracy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach terapeutycznych, aresztach śledczych i innych placówkach o charakterze resocjalizacyjnym  i terapeutycznym 

Tanatopedagogika – studia dla wszystkich osób chcących zdobyć  wiedzę  i umiejętności w zakresie wspierania i pracy  z  osobami terminalnie chorymi, ich rodzinami  i otoczeniem. Przygotowujące do pracy   w hospicjach dla dzieci i osób dorosłych, opiece domowej, organizacjach pozarządowych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i innych placówkach  o charakterze opiekuńczo-terapeutycznym.

Rekrutacja już od 12 sierpnia 2019 roku.

SZCZEGÓŁY:

http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/rekedumod/kierunek?id=995&rokAkademicki=2019/20&type=2&trybid=1&name=Pedagogika

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020