Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Informacja o uroczystościach pogrzebowych śp. Ks. prof. dr hab. Alojzego Drożdża – wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

Z żalem i przykrością informujemy o śmierci śp Ks. prof. dr hab. Alojzego Drożdża, Wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ukochanego brata ks. dr hab. Michała Drożdża, prof. UPJPII, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 
Pożegnalna Msza święta odbędzie się w archikatedrze w Katowicach w poniedziałek, tj. 30 września br. o godz. 12.00.
 
Wprowadzenie ciała śp. Ks. Alojzego Drożdża do Kościoła parafialnego w Żeleźnikowej, w poniedziałek tj. 30 września br. o godz. 18.00.
 
Msza święta pogrzebowa w Kościele parafialnym w Żeleźnikowej we wtorek  1 października br. o godz. 11.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.
 
Czcigodnego Księdza Dziekana ogarniamy modlitewnym wsparciem, składając wyrazy głębokiego współczucia po śmierci ukochanego Brata, a śp. Ks. Alojzego Drożdża, polecamy Bożemu Miłosierdziu, wypraszając dla Niego łaskę wiecznego zbawienia.

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020