Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Rada Wydziału


Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Społecznych

ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII – przewodniczący

o. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII 

ks. dr hab. Grzegorz Godawa

ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka

prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski

prof. dr hab. Lucjan Kocik

bp prof. dr hab. Janusz Mastalski 

ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal 

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński 

dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. UPJPII 

dr hab. Krzysztof Krajewski-Siuda, prof. UPJPII

ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII

ks. dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII

dr hab. Tadeusz Szuba, prof. UPJPII

ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII

dr hab. Marta Bolińska

dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko

dr hab. Maria Magoska

dr hab. Bożena Majerek

ks. dr hab. Robert Nęcek

dr hab. Stanisław Sorys

ks. dr Marcin Cholewa 

dr Katarzyna Drąg 

ks. dr Bolesław Karcz

dr Katarzyna Kutek-Sładek 

o. dr Michał Legan OSPPE

dr Maria Łuszczyńska

dr Klaudia Cymanow-Sosin

mgr Marta Woźniak - delegat doktorantów 

lic. Urszula Dyrcz – delegat studentów

dr Agata Dziekan-Łanucha – sekretarz


 

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020