Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Regulaminy i zarządzenia

Regulamin studiów

Regulamin studiów wyższych w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (obowiązujący od 1 października 2019 roku)

 Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (obowiązujący od 1 października 2016 roku - załącznik do Uchwały Nr 34/2016 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z 16 maja 2016 roku)

 Uchwała Nr 34/2016 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z 16 maja 2016 roku

 Uchwała nr 60/2016 Rady Wydziału Nauk Społecznych z 14 listopada 2016 roku w sprawie uszczegółowień do Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

 Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (obowiązujący od 1 października 2015 roku - załącznik do Uchwały Nr 60/2015 Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z 1 lipca 2015 roku)

 Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (obowiązujący od 1 października 2011 roku)


Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 19/2018 z 10 grudnia 2018 roku w sprawie kompetencji Dziekana, Prodziekanów i Dyrektorów Instytutów

 Zarządzenie nr 11/2015 z 15 października 2015 roku w sprawie wzorów i zasad wnoszenia pism dotyczących spraw będących w kompetencji Prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Społecznych

  Zarządzenie nr 10/2015 z 1 października 2015 roku w sprawie kompetencji Dziekana, Prodziekanów i Dyrektorów Instytutów

  Zarządzenie nr 11/2014 z 4 grudnia 2014 roku w sprawie zasad składania prac dyplomowych (licencjackich/magisterskich)

  Zarządzenie nr 10/2014 z 20 listopada 2014 roku w sprawie formatowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

  

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020