Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Dokumenty


Dane kontaktowe:

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9

tel.: 12 370 86 04, email: wns@upjp2.edu.pl


Pełnomocnik ds. przeprowadzania przewodów doktorskich

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

dyżur: wtorek, godz. 10.00-11.00


Sekretariat

mgr Małgorzata Piega

dyżur: wtorek, godz. 10.00-12.00

              środa, godz. 13.00-15.00


Dokumenty

Kandydat ubiegający się o stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie składa w sekretariacie dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego w trybie wolnym (bez studiów trzeciego stopnia).

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

  • dyplom magistra odpowiedniej dyscypliny naukowej,
  • propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej (w wersji papierowej i elektroniczej),
  • propozycję osoby promotora, ewentualnie promotora pomocniczego lub kopro­mo­tora, jeśli przewód będzie prowadzony we współpracy zagranicznej,
  • propozycję dyscypliny dodatkowej;
  • wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę,
  • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat gdziekolwiek ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora nauk o rodzinie,
  • uwierzytelnioną kopię certyfikatu (poświadczoną przez Międzywy­dzia­łowe Studium Języków Obcych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (na poziomie określonym w obowiązujących przepisach prawnych), jeśli taki certyfikat posiada,
  • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku obcym, jeśli rozprawa ma być pisana w innym języku niż język polski.

  Formularz rekrutacyjny

  Wniosek

  Promotor

  Promotor pomocniczy

  Koopromotor

  Dyscyplina podstawowa, dodatkowa oraz język obcy


 

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018