Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Dokumenty


Dane kontaktowe:

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9

tel.: 12 370 86 04, email: wns@upjp2.edu.pl


Pełnomocnik ds. przeprowadzania przewodów doktorskich

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

dyżur: wtorek, godz. 10.00-11.00


Sekretariat

mgr Małgorzata Piega

dyżur: wtorek, godz. 10.00-12.00

              środa, godz. 13.00-15.00


Dokumenty

Kandydat ubiegający się o stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie składa w sekretariacie dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego w trybie wolnym (bez studiów trzeciego stopnia).

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

  • dyplom magistra odpowiedniej dyscypliny naukowej,
  • propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej (w wersji papierowej i elektroniczej),
  • propozycję osoby promotora, ewentualnie promotora pomocniczego lub kopro­mo­tora, jeśli przewód będzie prowadzony we współpracy zagranicznej,
  • propozycję dyscypliny dodatkowej;
  • wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę,
  • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat gdziekolwiek ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora nauk o rodzinie,
  • uwierzytelnioną kopię certyfikatu (poświadczoną przez Międzywy­dzia­łowe Studium Języków Obcych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (na poziomie określonym w obowiązujących przepisach prawnych), jeśli taki certyfikat posiada,
  • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku obcym, jeśli rozprawa ma być pisana w innym języku niż język polski.

  Formularz rekrutacyjny

  Wniosek

  Promotor

  Promotor pomocniczy

  Koopromotor

  Dyscyplina podstawowa i dodatkowa


 

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017