Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zadania badawcze - Instytut NoR


Katedra Bioetyki Społecznej

Kierownik katedry: ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII

Tytuł zadania badawczego: Sens choroby, cierpienia, umierania i śmierci.

 


Katedra Katolickiej Nauki Społecznej

Kierownik katedry: ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

Tytuł zadania badawczego: Macierzyństwo, rodzina, starość.

Tytuł zadania badawczego: Rodzina, dziecko, dorosłość seniora.

Tytuł zadania badawczego: Rodzina wobec wyzwań współczesności.

 


Katedra Psychologii

Kierownik katedry: ks. dr Marcin Cholewa

Tytuł zadania badawczego: Religijność a wychowanie w rodzinie.

 


Katedra Socjologii Rodziny

Kierownik katedry: ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka

Tytuł zadania badawczego: Współczesna rodzina w kontekście zmian socjologicznych i prawnych.

 


Katedra Teologii Małżeństwa i Rodziny

Kierownik katedry: ks. dr hab. Antoni Świerczek

Tytuł zadania badawczego: Rozwiedzeni żyjący w nowych związkach a sakrament pokuty i Eucharystii.

 


Katedra Pedagogiki Ogólnej

Kierownik katedry: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

Tytuł zadania badawczego: Funkcjonowanie społeczno-zawodowe młodych osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania badawczego: Rola i znaczenie wspólnot religijnych w całościowym wsparciu rozwoju rodziny.

Tytuł zadania badawczego: Wielowymiarowość roli Ojca w ujęciu historycznym i współczesnym.

 

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020