Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zadania badawcze - Instytut DiKS


Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych

Kierownik katedry: ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal

Tytuł zadania badawczego: Życie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji społecznej a aktualność chrześcijaństwa. 

 


Katedra Dziennikarstwa

Kierownik katedry: dr hab. Krzysztof Gurba

Tytuł zadania badawczego: Hybrydyzacja form dziennikarskich w dawnym i nowym otoczeniu medialnym.

Tytuł zadania badawczego: MOOC w praktyce nauczyciele akademickiego.

Tytuł zadania badawczego: Spójność, wiarygodność i recepcja przekazu informacyjnego i poza-informacyjnego w środowisku mediów społecznościowych.

 


Katedra Edukacji Medialnej

Kierownik katedry: ks. dr hab. Robert Nęcek

Tytuł zadania badawczego: Życie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji społecznej a aktualność chrześcijaństwa. 

 


Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej

Kierownik katedry: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof UPJPII

Tytuł zadania badawczego: Zaufanie w mediach w aspekcie etycznym i społecznym. 

Tytuł zadania badawczego: Tradycyjne media wobec technologicznych wyzwań nowych mediów.

 


Katedra Prawa Mediów

Kierownik katedry: dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko

Tytuł zadania badawczego: Współczesne wyzwania w zakresie komunikacji internetowej. 

 


Katedra Teologii Mediów

Kierownik katedry: o. dr Michał Legan OSPPE

Tytuł zadania badawczego: Personalizn Karola Wojtyły w mediach.

 


Katedra Gatunków Medialnych

Kierownik katedry: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Tytuł zadania badawczego: Gatunki dziennikarskie na świecie. Wstęp do genologii porównawczej.

 


 

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020