Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zadania badawcze - Instytut PS


Katedra Etyki Pracy Socjalnej

Kierownik katedry: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

Tytuł zadania badawczego: Wobec wyzwań etycznych i moralnych w zawodach pomocowych.

Tytuł zadania badawczego: Praca socjalna z osobami starszymi - opracowanie polskiego wzorca i nakreślenie perspektywy rozwojowej.

Tytuł zadania badawczego: Subsydiarność i solidarność społeczna w kreowaniu lokalnej polityki społecznej.

 


Katedra Socjologii Problemów Społecznych

Kierownik katedry: dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII

Tytuł zadania badawczego: Duchowość jako współczesny wymiar pracy socjalnej w USA.

Tytuł zadania badawczego: Edukacyjna przestrzeń środowiskowej pracy socjalnej.

 


Katedra Polityki Społecznej

Kierownik katedry: o. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII

Tytuł zadania badawczego: Polityka społeczna wobec prekariatu.

 


 

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020