Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zadania badawcze - Instytut PS

Katedra Etyki Pracy Socjalnej

Nazwa projektu: Wyznwania współczesnej pracy socjalnej

Numer zadania: 501-10-040041

Lider: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

Nazwa projektu: W stronę partycypacji społecznej

Numer zadania: 501-10-040029

Lider: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

Nazwa projektu: Wyznwania współczesnej pracy socjalnej - w stronę edukacji międzynarodowej

Numer zadania: 501-10-040002

Lider: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

Nazwa projektu: Etyczno-prakseologiczna przestrzeń niepewności wśród pracowników pomocy społecznej

Numer zadania: 501-10-040050

Lider: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

Nazwa projektu: Chrześcijański etos w pracy socjalnej

Lider: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

 


Katedra Pedagogiki Ogólnej

Nazwa projektu: Współczesne dysfunkcje rodziny

Lider: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

Nazwa projektu: Rodzina wobec przemian wewnętrznych i społecznych

Lider: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

Nazwa projektu: Rola i znaczenie wspólnot religijnych w całościowym wsparciu rozwoju rodziny

Lider: dr Łukasz Ryszka

Nazwa projektu: Jakość życia w rodzinie

Lider: ks. dr hab. Grzegorz Godawa

 


Katedra Polityki Społecznej

Nazwa projektu: Dylematy rozwoju zrównoważonemu

Lider: o. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII

 


Katedra Prawa Rodzinnego

Nazwa projektu: Ekonomiczno-prawne aspekty migracji w Polsce i Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny

Lider: ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII

Nazwa projektu: Angielskie prawo rodzinne

Lider: ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII

Nazwa projektu: Badania motywacji i osób starających się o orzeczenie ważności małżeństwa kanonicznego

Lider: ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII

 

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018