Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Pozostałe wiadomości

  W dniu 23 stycznia 2018 r. w Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Słowacja) miała miejsce uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Teologii Greckokatolickiej, reprezentowanym przez dziekana Mons. prof. ThDr. Petra Šturáka, PhD., a Wydziałem Nauk Społecznych UPJPII,...
  Wykłady otwarte na temat "Biblia w kulturze świata", których organizatorem jest ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, w roku akademickim 2017/2018 prowadzone będą w trzech cyklach tematycznych: Mistyka Izraela  – prowadzi ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek UPJPII; Charakterystyka czasów Chrystusa ...
  Oferta praktyk dla studentów w Sistema Turismo we Włoszech - firmą z którą Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej UPJPII współpracuje w ramach programu Eramsus+. Skontaktuj się z Centrum Naukowo-Badawczym i Współpracy Międzynarodowej UPJPII (erasmus@upjp2.edu.pl) lub dowiedz się...
  W dniu 18 stycznia 2017 roku w kaplicy przy ul. Bernardyńskiej 3 została odprawiona msza święta +O błogosławieństwo w życiu i nadchodzącej SESJI+.   Zaproszenie na mszę świętą +O błogosławieństwo w życiu i nadchodzącej SESJI+
  In memoriam, w duchu szacunku, wdzięczności i pamięci - wieczór poświęcony śp. prof. dr. hab. Waleremu Pisarkowi odbył się 18 grudnia 2017 roku o godz. 18.30 w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przy ul. Franciszkańskiej 1, w sali...
  Spotkanie informacyjne dla studentów, doktorantów i przyszłych absolwentów UPJPII zainteresowanych wyjazdem w roku akademickim 2017/2018 na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ miało miejsce w dniu 10 stycznia 2018 roku. Organizatorem spotkania było Centrum Naukowo-Badawcze i...

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018