Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Pozostałe wiadomości

  Nagroda "Mały FENIKS Specjalny” przyznawana jest przez Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich osobom i instytucjom, które pozostają szczególnie zasłużone na polu promocji książki katolickiej oraz wartości chrześcijańskich w mediach i życiu społecznym. Zarząd Stowarzyszenia Wydawców...
  Prezentacja oferty edukacyjnej i warsztaty tematyczne znalazły się w programie organizowanego 4 kwietnia 2017 roku przez Instytut Pracy Socjalnej i Instytut Nauk o Rodzinie dnia otwartego Instytutów. Miejsce organizacji dnia otwartego: Kraków, ul. Bernardyńska 3 Program 10.00 – 11.00 Uroczyste...
  Rozstrzygnięta została VI edycja konkursu im. Bartka Zdunka dla młodych dziennikarzy. Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 14 marca 2017 roku w teatrze Groteska w Krakowie. Nagroda Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka przyznawana jest przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej...
  W składzie powstałej w 2017 roku Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności znaleźli się pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Społecznych: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) , prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, prof...
  Trwa rekrutacja studentów na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018. ERASMUS+ zmienia życie, otwiera umysły. Studencie! Dzięki programowi Erasmus+ studiując lub odbywając praktyki poza granicami kraju możesz: - lepiej poznać język obcy i...
  Instytut Pracy Socjalnej w dniu 21 marca 2017 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Pracy Socjalnej, zorganizował spotkanie "Warto być Absolwentem pracy socjalnej UPJPII". W spotkaniu wzięli udział pracownicy Instytutu Pracy Socjalnej, pracodawcy, studenci i absolwenci Instytutu. Spotkanie było...

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017