Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Aktualności

  Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ustanowił 2 i 6 maja 2017 roku dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla...
  Nagroda "Mały FENIKS Specjalny” przyznawana jest przez Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich osobom i instytucjom, które pozostają szczególnie zasłużone...
  W ramach programu badawczego "Biblia w kulturze świata", Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dniu 22 marca 2017 roku...
  „W trosce o człowieka” to temat przewodni zorganizowanego w dniach 3-8 kwietnia 2017 roku III Tygodnia Pracy Socjalnej w Krakowie, który wpisał się w ramy...

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Pozostałe wiadomości

  Prezentacja oferty edukacyjnej i warsztaty tematyczne znalazły się w programie organizowanego 4 kwietnia 2017 roku przez Instytut Pracy Socjalnej i Instytut Nauk o Rodzinie dnia otwartego Instytutów. Miejsce organizacji dnia otwartego: Kraków, ul. Bernardyńska 3 Program 10.00 – 11.00 Uroczyste...
  Rozstrzygnięta została VI edycja konkursu im. Bartka Zdunka dla młodych dziennikarzy. Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 14 marca 2017 roku w teatrze Groteska w Krakowie. Nagroda Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka przyznawana jest przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej...
  W składzie powstałej w 2017 roku Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności znaleźli się pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Społecznych: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) , prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, prof...

Konferencje

  Eksperci nauk o rodzinie i problematyki związanej z rodziną, podczas konferencji „Nauki o rodzinie – teraźniejszość i przyszłość”, która odbyła się 13 stycznia 2017 roku w auli budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ulicy Bernardyńskiej 3, przedstawili nauki o rodzinie z...
Katedra Prawa Rodzinnego i Katedra Polityki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 24 listopada 2016 roku zorganizowały konferencję naukową "Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski". Konferencja...
  Filozofia spotkania, w szczególności otwartość na Innego i na odkrywanie aksjologicznej przestrzeni w relacjach międzyludzkich, jest podstawowym odniesieniem konferencji naukowej ”Praca socjalna w świetle filozofii spotkania”, która jednocześnie ma służyć zbliżeniu do siebie różnych środowisk...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017