Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Aktualności

  W dniu 5  listopada br. zmarł śp. prof. dr hab. Walery Pisarek, wybitny polski językoznawca i prasoznawca.  Od 2009 roku był pracownikiem naukowo-...
  Sfera ekonomiczna i prawna imigracji znajduje się w optyce konferencji „Ekonomiczne i socjalne prawa Imigranta”, której organizatorami są: Katedra Prawa...
  Wykłady otwarte na temat "Biblia w kulturze świata", których organizatorem jest ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, w roku akademickim 2017/2018 prowadzone...
  Instytut Pracy Socjalnej, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, był organizatorem konferencji „Wsparcie seniora w środowisku”....

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Pozostałe wiadomości

  Biskup tarnowski Andrzej Jeż mianował ks. dr. hab. Michała Drożdża, prof. UPJPII do pełnienia funkcji delegata do spraw mediów. Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII,  dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest autorem wielu publikacji  z obszaru filozofii nauki, filozofii...
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powołała dr hab. Małgorzatę Dudę, prof. UPJPII na członka Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji. Pełniąca funkcję dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII...
  Drodzy studenci, doktoranci, przyszli absolwenci UPJPII! Wykorzystajcie niepowtarzalną szansę jaką stwarza program Erasmus+. Trwa rekrutacja na studia i praktyki zagraniczne w roku akademickim 2017/2018 w ramach programu Erasmus+. Studia: zgłoszenia do 30 października 2017 roku. Praktyki:...

Konferencje

  W 2017 roku przypada setna rocznica pojawienia się terminu "praca socjalna" w nazwie amerykańskiego Stowarzyszenia National Conference of Social Work. Jest to doskonała sposobność, aby zwrócić uwagę na pewne aspekty praktyczne i teoretyczne pracy socjalnej na świecie i w Polsce. Wydział Nauk...
  Katedra Polityki Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej była organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Prekaryjna praca a misja społeczna Kościoła". Konferencja odbyła się w dniu 8 czerwca 2017 roku, miejsce organizacji konferencji: Kraków, ul. Bernardyńska 3 Patronat honorowy....
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach oraz Instytutu Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych były organizatorami konferencji pt. „Nowe technologie i innowacje w służbie osobom niepełnosprawnym - Projekt DESkTOP”. Celem przedsięwzięcia była promocja Projektu DESkTOP, rozwiązań...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017