Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Aktualności

  In Memoriam, w duchu szacunku, wdzięczności i pamięci - wieczór poświęcony śp. prof. dr. hab. Waleremu Pisarkowi odbędzie się 18 grudnia 2017 roku o godz. 18...
  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej był organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Man for the Media or the Media for Man?” W czasie...
  Telewizja Polska przyznała nagrody 24. Przeglądu i Konkursu Dziennikarskiego Oddziałów Terenowych TVP.   Program „Wielkie Nieba” został dostrzeżony przez...
  Wykłady otwarte na temat "Biblia w kulturze świata", których organizatorem jest ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, w roku akademickim 2017/2018 prowadzone...

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Pozostałe wiadomości

  W dniu 5  listopada br. zmarł śp. prof. dr hab. Walery Pisarek, wybitny polski językoznawca i prasoznawca.  Od 2009 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Był...
  Biskup tarnowski Andrzej Jeż mianował ks. dr. hab. Michała Drożdża, prof. UPJPII do pełnienia funkcji delegata do spraw mediów. Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII,  dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest autorem wielu publikacji  z obszaru filozofii nauki, filozofii...
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powołała dr hab. Małgorzatę Dudę, prof. UPJPII na członka Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji. Pełniąca funkcję dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII...

Konferencje

  Sfera ekonomiczna i prawna imigracji znalazła się w optyce konferencji „Ekonomiczne i socjalne prawa Imigranta”, której organizatorami byli: Katedra Prawa Rodzinnego i Katedra Polityki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego...
  Instytut Pracy Socjalnej, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, był organizatorem konferencji „Wsparcie seniora w środowisku”. Konferencja odbyła się w dniach 26-27 września 2017 roku i została zorganizowana w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Praca...
  W 2017 roku przypada setna rocznica pojawienia się terminu "praca socjalna" w nazwie amerykańskiego Stowarzyszenia National Conference of Social Work. Jest to doskonała sposobność, aby zwrócić uwagę na pewne aspekty praktyczne i teoretyczne pracy socjalnej na świecie i w Polsce. Wydział Nauk...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017