Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Aktualności

  Celem konferencji było uporządkowanie podstaw, znalezienie fundamentów nauki o mediach, którą obecnie tworzą m.in. bibliolodzy, filolodzy (literaturoznawcy i...
  Instytut Pracy Socjalnej był orgazizatorem cyklu bezpłatnych warsztatów pt.: "Gadu-gadu, czyli o sztuce komunikacji". Jeden z proponowanych tematów to „...
  Wykłady i dyskusje oraz debata oksfordzka pt. "Czy psychoterapia niszczy powołanie?” znalazły się w programie organizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana...
  Studenci wykorzystajcie niepowtarzalną szansę jaką stwarza program Erasmus +. Trwa rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019. Zgłoszenia do 30 marca...

Wydawnictwo naukowe

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Pozostałe wiadomości

  W dniu 23 stycznia 2018 r. w Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Słowacja) miała miejsce uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Teologii Greckokatolickiej, reprezentowanym przez dziekana Mons. prof. ThDr. Petra Šturáka, PhD., a Wydziałem Nauk Społecznych UPJPII,...
  Wykłady otwarte na temat "Biblia w kulturze świata", których organizatorem jest ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, w roku akademickim 2017/2018 prowadzone będą w trzech cyklach tematycznych: Mistyka Izraela  – prowadzi ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek UPJPII; Charakterystyka czasów Chrystusa ...
  Oferta praktyk dla studentów w Sistema Turismo we Włoszech - firmą z którą Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej UPJPII współpracuje w ramach programu Eramsus+. Skontaktuj się z Centrum Naukowo-Badawczym i Współpracy Międzynarodowej UPJPII (erasmus@upjp2.edu.pl) lub dowiedz się...

Konferencje

  Gospodarka finansami publicznymi stanowi istotny element funkcjonowania każdego państwa. Gospodarowanie obejmuje zarówno gromadzenie, jak i wydatkowanie środków publicznych. W gospodarowaniu finansami publicznymi pojawia się sprawa relacji kryteriów legalności, celowości, gospodarności i...
  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej był organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Man for the Media or the Media for Man?” W czasie Konferencji, organizowanej w dniu 7 grudnia 2017 roku w ramach Projektu Etyki Mediów, pokazywane i promowane były – z perspektywy...
  Sfera ekonomiczna i prawna imigracji znalazła się w optyce konferencji „Ekonomiczne i socjalne prawa Imigranta”, której organizatorami byli: Katedra Prawa Rodzinnego i Katedra Polityki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018